Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
     
  Ks. Dariusz Smolarek, Międzynarodowa Konferencja IAML. Amsterdam 2009, "Additamenta Musicologica Lublinensia", Rocznik Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Rok 5/2009, s. 226-252.  
  (przedruk za zgodą autora)  
     
     
     
     
     
     

 


aktualizacja: 08.09.2018