Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
  Lista dyskusyjna  
     
 

Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP prowadzi listę dyskusyjną, poświeconą zagadnieniom bibliotekarstwa muzycznego. Ma ona charakter otwartego forum, dzięki któremu członkowie wymieniają się wszelkimi informacjami i uwagami dotyczącymi spraw zawodowych naszego środowiska. Jest także „kanałem informacyjnym”, poprzez który powiadamiamy się nawzajem o konferencjach, szkoleniach, imprezach, wystawach, publikacjach. Jest również wykorzystywana do zapytań katalogowych, organizowania wypożyczeń międzybibliotecznych, wymiany dubletów, zgłaszania ofert pracy itp. Lista jest dostępna pod adresem: bibmuz@googlegroups.com

Każdy mail wysłany na ten adres trafi do wszystkich osób zapisanych na listę (ich adresy email nie będą publicznie widoczne, co pozwoli na zabezpieczenie przed spamem itp.).

Zachęcamy do korzystania z listy oraz do jej rozpropagowania wśród Państwa współpracowników i znanych Państwu osób zainteresowanych zagadnieniami bibliotekarstwa muzycznego.

Podkreślamy, że każdy list wysłany na adres bibmuz@googlegroups.com trafi do bardzo wielu osób w całym kraju, gorąco prosimy wiec o ściśle przestrzeganie „netykiety”. Nie należy wysyłać listów o tematyce niezwiązanej z zagadnieniami biblioteczno-muzycznymi.

Aby zapisać się na listę dyskusyjna, prosimy o przysłanie maila potwierdzającego taki zamiar na e-mail:

 
     

aktualizacja: 28.12.2023