Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
  Komunikat z Zebrania Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP  
  Warszawa, BN, 19.03.2010  
     
 

19 marca 2010 roku, w Bibliotece Narodowej, odbyło się pierwsze zebranie nowego Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP, kadencji 2009-2013.

Przedmiotem obrad były m.in. następujące sprawy:

  • Podsumowanie XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych w Gdańsku i przygotowania do wydania materiałów pokonferencyjnych w ramach kolejnego woluminu „Biblioteki Muzycznej 2007–2009”.
  • Dyskusja nad projektem nowego Regulaminu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP.
  • Przygotowania do planowanego na 24-25 maja 2010 r. IV Spotkania Roboczego Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia w Warszawie (Centrum NUKAT), które poświęcone będzie zagadnieniom: zmiany w tytule ujednoliconym dla utworu muzycznego, zasady tworzenia tematów formalnych dla muzyki oraz katalogowanie dokumentów dźwiękowych.
  • Działalność Polskiego Komitetu RILM; podjęto działania promocyjne, mające na celu włączenie się większej liczby bibliotekarzy i autorów tekstów do wprowadzania danych do bazy RILM Abstracts of Music Literature.
  • Przygotowania do udziału w konferencji IAML w Moskwie, 27.06-2.07.2010; Stanisław Hrabia będzie przewodniczył trzem Sesjom Sekcji Bibliotek Muzycznych i złoży sprawozdanie z działalności Polskiej Grupy Narodowej IAML. W programie Konferencji znajduje się referat dr hab. Renaty Suchowiejko z Instytutu Muzykologii UJ na temat koncertów Henryka Wieniawskiego w Rosji. Udział w konferencji planują bibliotekarze m.in. z Biblioteki Narodowej, Akademii Muzycznej w Katowicach, Biblioteki NIFC.
  • Rozpoczęcie przygotowań nad organizacją wspólnej konferencji bibliotek muzycznych i bibliotek kościelnych; konferencja zaplanowana na rok 2011 w Gnieźnie.
  • Omówiono działania Sekcji w związku problemem „kwaśnego papieru”; planuje się rozpowszechnienie informacji wśród bibliotek muzycznych na temat sposobów ochrony zagrożonych zasobów.

Następne spotkanie zostało zaplanowane na przełomie października i listopada 2010 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Opracowała: Karolina Skalska,
Sekretarz Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP
– Polskiej Grupy Narodowej IAML

(19.03.2010)

 
     
     
     
     
     
     
     

 


aktualizacja: 08.09.2018