Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 

Komunikat z Zebrania Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP

 
     
 

14 grudnia 2011 roku w Bibliotece Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. S. Moniuszki w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP - Polskiej Grupy Narodowej IAML. Przedmiotem obrad były m.in. następujące sprawy:

  1. Podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych, która odbyła się 24-25 października 2011 roku w Katowicach. Sprawozdania z konferencji ukazały się w czasopismach: „Przegląd Biblioteczny”, „EBIB”, „Bibliotheca Nostra”, „Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski” oraz na stronach internetowych SBP (http://www.sbp.pl/artykul/?cid=3587&prev=318), Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP i Akademii Muzycznej w Katowicach.
  2. Podsumowanie prac na polu międzynarodowym. Zrelacjonowano udział polskich bibliotekarzy muzycznych w Konferencji IAML w Dublinie, 24-29.07.2011. Uczestniczyło w niej 6 osób: Hanna Bias i Iwona Bias (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach), Jolanta Byczkowska-Sztaba (Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Muzycznych), Stanisław Hrabia (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii), Piotr Maculewicz (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Gabinet Zbiorów Muzycznych), Mariusz Wrona (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Omówiono przygotowania do Konferencji IAML w Montrealu, 22-27.07.2012. Stanisław Hrabia, jako Przewodniczący Komitetu Programowego IAML bierze aktywny udział w przygotowaniach programu konferencji. Przewodniczący poinformował również, że w marcu 2012 roku odbędzie się zebranie Zarządu IAML w Krakowie. Ponadto, Zarząd dokonał podsumowania prac prowadzonych przez Polski Komitet RILM na rzecz projektu RILM Abstract of Music Literature.
  3. Zarząd podjął przygotowania do organizacji konferencji „Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach polskich”. Konferencja odbędzie się wspólnie z bibliotekami kościelnymi. Planowany termin: 26-28 września 2012 r. w Gnieźnie.
  4. Na prośbę IAML Zarząd sformułował komunikat na temat głównych trendów i problemów, jakie są zauważane i realizowane na polu bibliotek muzycznych i bibliotekarstwa muzycznego w Polsce. Komunikat został przesłany do Pameli Thompson, byłej Przewodniczącej IAML i będzie wykorzystany przy tworzeniu międzynarodowej publikacji na temat europejskich bibliotek muzycznych.
  5. Omówiono kontynuacje prac nad informatorem „Biblioteki Muzyczne w Polsce” i publikowaniem go na stronie Sekcji.
  6. Podjęto dyskusję na temat możliwości motywowania i angażowania młodych bibliotekarzy muzycznych.
  7. Zarząd dokonał podsumowania działalności Sekcji w roku 2011. Stwierdzono, że zrealizowano postawione przed sobą zadania. Przewodniczący podziękował wszystkim za owocną współpracę. Zarząd przyjął plan pracy na rok 2012.
 
     
 
Karolina Skalska
Sekretarz Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP - Polskiej Grupy Narodowej IAML
(Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych, Biblioteka Narodowa)
 
     

 


aktualizacja: 28.12.2023