Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 

Zebranie Zarządu Głównego Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML w Instytucie Muzykologii UJ w Krakowie

 
     
 

W dniach 2-3 marca 2012 roku w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się zebranie Zarządu Głównego Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML.

Zebrania Zarządu IAML odbywają się dwukrotnie w ciągu roku, jedno – podczas dorocznej konferencji IAML oraz drugie, śródroczne – w kraju jednego z członków Zarządu. Poprzednie zebranie w Polsce odbyło się w Bibliotece Narodowej w Warszawie w lipcu 2005 roku podczas Konferencji IAML.

W tegorocznym zebraniu uczestniczyli: Roger Flury (National Library of New Zealand, Wellington) – Przewodniczący, Pia Shekhter (Göteborg University, Music and Drama Library, Goteborg) – Sekretarz Generalny, Kathryn Adamson (Royal Academy of Music, London) – Skarbnik, Martie Severt (Netherlands Radio Music Library, Hilversum) – Przewodniczący poprzedniej kadencji oraz czterech wiceprzewodniczących: Stanisław Hrabia (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Antony Gordon (British Library Sound Archive, London), Johan Eeckeloo (Koninklijk Conservatorium, Brussels) i Jutta Lambrecht (Leitung Musik und Notenarchiv, Köln).

 
     
 
 
 
Członkowie Zarządu IAML w Bibliotece i Fonotece Instytutu Muzykologii UJ.
 
     
 

W trakcie zebrania członkowie Zarządu przedstawili sprawozdania z bieżącej działalności IAML, dotyczące m.in. spraw finansowych, organizacji i programu Konferencji IAML w Montrealu w lipcu 2012 r., zacieśnienia współpracy poszczególnych Grup Narodowych IAML, przygotowań do nowych wyborów władz IAML na kadencję 2013-2015. Przedstawiono też rezultaty działalności powołanego podczas Konferencji IAML w Dublinie Komitetu ds. Strategii Stowarzyszenia (Strategy Committee). Celem Komitetu jest przeprowadzenie analizy struktury organizacji, jej zadań oraz wyznaczenie nowych kierunków działania, które będą uwzględniały potrzeby obecnych i przyszłych członków oraz wzmacniały pozycję IAML na świecie.

W przerwie obrad członkowie Zarządu mieli okazję zwiedzić Pałac Pusłowskich – siedzibę Instytutu Muzykologii UJ, zwłaszcza Bibliotekę i Fonotekę oraz Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku im. Ignacego Jana Paderewskiego. Duże zainteresowanie gości wzbudziła prywatna biblioteka Paderewskiego, znajdująca się w Ośrodku, po którym oprowadzała Justyna Szombara.

 
     
 
 
 
Podczas zwiedzania Ośrodka Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku im. Ignacego Jana Paderewskiego.
 
     
  Zebranie Zarządu IAML, które odbyło się w Krakowie to ważne wydarzenie dla polskiego środowiska bibliotekarzy muzycznych. Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP jako Polska Grupa Narodowa IAML znajduje się w ścisłym gronie instytucji i osób, które aktywnie działają na forum międzynarodowym od kilkudziesięciu lat. Polsce bibliotekarze muzyczni mogą czerpać z doświadczeń koleżanek i kolegów z zagranicy, ale też wnieść swój wkład do budowania szerokiej współpracy. Wydarzenia takie wzmacniają przekonanie, że warto angażować się działalność międzynarodową.  
     
 
 
 
Podczas obrad w Czytelni Bibiblioteki i Fonoteki Instytutu Muzykologii UJ.
 
 
(12.03.2012)
 
     

 


aktualizacja: 28.12.2023