Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 

Zmarła Elżbieta Wojnowska

 
     
 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że po długiej chorobie, 9 marca 2012 r. zmarła Bożena Elżbieta Wojnowska, asystent naukowo-badawczy w Zakładzie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej.

Urodziła się w Gdańsku, gdzie uzyskała wykształcenie muzyczne na wydziałach instrumentalnych (w klasie skrzypiec) podstawowej i średniej szkoły muzycznej. Dyplom ukończenia studiów muzykologicznych zdobyła w 1974 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1989 r. ukończyła Podyplomowe Studium Neolatynistyczne na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1974-1986 była wykładowcą w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Zakładzie Powszechnej Historii Muzyki.

Z Biblioteką Narodową związała się w 1986 r. koncentrując się głównie na tematyce badawczej z zakresu muzyki dawnej, zwłaszcza XV-XVII w., uczestnicząc m.in. w projektach RISM. Wielokrotnie prowadziła inwentaryzacyjne obozy naukowe i ćwiczenia terenowe ze studentami. W latach 1998-1999 pełniła funkcję kierownika Zakładu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej.

Była autorką cenionych publikacji naukowych, brała udział w pracach komitetów redakcyjnych specjalistycznych czasopism: „Polski Rocznik Muzykologiczny”, „Forum Muzykologiczne” i „Musicology Today”. Wniosła ogromny, osobisty wkład w organizację wielu konferencji przygotowywanych przez Bibliotekę Narodową m.in. The Musical Heritage of the Jagiellonian Era in Central and Eastern European Countries. Reprezentowała Bibliotekę na ważnych konferencjach międzynarodowych w Polsce i za granicą. Była aktywnym członkiem Zarządu Związku Kompozytorów Polskich, Sekcji Bibliotekarzy Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Obok miłości do muzyki i śpiewu, kochała także góry. Przez wiele lat działała jako członek Zarządu Stołecznego Klubu Tatrzańskiego. W 2011 roku została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Żegnamy ją jako wspaniałego człowieka, kompetentnego, doświadczonego i cenionego naukowca, niezwykle oddanego swej pracy zawodowej, zawsze chętnego do pomocy i służenia radą. Żegnamy wspaniałą Koleżankę oddaną sprawom bibliotekarstwa muzycznego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 16 marca 2012 r. o godz. 12.30 na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, ul. Wóycickiego, w Sali B. Następnie, urna z prochami zostanie złożona do grobu rodzinnego.

Zarząd Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP - Polskiej Grupy Narodowej IAML
Koleżanki i Koledzy z Zakładu Zbiorów Muzycznych BN i Polskiego Centrum RISM

 
     
 
(14.03.2012)
 
     
     
  Kondolencje nadesłane do Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP - Polskiej Grupy Narodowej IAML  
     
 
 
 

Od: Maria Calderisi Bryce (Kanada), 14.03.2012

 
 
My sincere condolences to the whole Polish National Branch. It is always very sad when we lose one of our friends and colleagues.
 
Maria
 
 
 
  Od: Dr. Joachim Jaenecke (Niemcy), 15.03.2012  
  Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

soeben habe ich von Frau Galina Malina aus Moskau erfahren, dass Frau Wojnowska gestorben ist. Ich habe sie öfter in Warschau und in Berlin sowie auf Konferenzen der IAML getroffen. Wir haben uns stets gut verstanden. Sie war mir eine sehr sympathische Kollegin. Ich trauere mit IAML Polska.
Bitte senden Sie diese Nachricht an ihren Mann weiter. Ihn habe ich auch gelegentlich getroffen.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Joachim Jaenecke
 
 
 
     
     

 


aktualizacja: 28.12.2023