Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 
Kongress IAML Rzym 2016
Call for papers
Call for posters
 
 
 
 
     
 

10 września został ogłoszony przez Forum Komisji i Sekcji Branżowych IAML [IAML Forum of Commissions and Professional Branches] nabór referatów (Call for papers) i plakatów (Call for posters) na kolejny Kongress IAML, który odbędzie się w Parco della Musica w Rzymie w dniach 3-8 lipca 2016 roku.

Tematyka zgłaszanego referatu może dotyczyć kolekcji muzycznych, osób związanych kulturą muzyczną, wydawców lub obejmować zagadnienia ogólne bibliotekarstwa muzycznego. Ze względu na to, że Konferencja odbędzie się w Rzymie, można też zgłaszać referaty dotyczące tematyki włoskiej (więcej szczegółów w ogłoszeniu na stronie IAML).

Prezentacja w formie plakatu może dotyczyć m.in.: projektów badawczych lub katalogowych, innowacyjnych rozwiązań bibliotecznych, ciekawych osiągnięć z zakresu bibliotekarstwa muzycznego i nowych technologii. Prezentacja plakatu odbywa się w czasie specjalnie zorganizowanej wystawy. Autor prezentacji pełni funkcję przewodnika, komentując przedstawione zagadnienie i odpowiadając na ewentualne pytania uczestników.

 
     
 
 
     
 

Zgłoszenie referatu i plakatu odbywa się poprzez stronę internetową Kongresu IAML Rome 2016: http://www.iaml.info/congresses/2016-rome

Call for papers – IAML Rome 2016
Formularz internetowy do wysyłania zgłoszeń referatów:
http://www.iaml.info/call-for-papers

Call for posters – IAML Rome 2016
Formularz internetowy do wysyłania zgłoszeń plakatów:
http://www.iaml.info/call-for-posters

Termin wysyłania propozycji upływa 10 listopada 2015 roku.
Potwierdzenie przyjęcia referatu lub plakatu nastąpi do 20 grudnia 2015 roku.

 
     
 
 
     
 

Przypominamy, że bibliotekarze z Polski (referenci i uczestnicy) mogą ubiegać się o dofinansowanie do wyjazdu w ramach Funduszu IAML Outreach. Szczegóły znajdują się na stronie IAML: http://www.iaml.info/outreach-committee-outreach-fund

Osoba zgłaszająca się na Konferencję nie musi reprezentować instytucji należącej do IAML. Jednocześnie zachęcam te Biblioteki, które jeszcze nie należą do IAML, aby wpisały się do Stowarzyszenia.
Pytania dotyczące Kongresu IAML w Rzymie oraz spraw związanych ze zgłaszaniem propozycji referatów i plakatów proszę wysyłać na adres Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP [ ].

 
     
  Stanisław Hrabia  
  Przewodniczący IAML Forum of Commissions and Professional Branches  
  Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML  
 
(13.09.2015)
 

 


aktualizacja: 08.09.2018