Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 

Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
– Polska Grupa Narodowa IAML
Sekcja Fonotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 
     
 

XIII Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych
i
V Ogólnopolska Konferencji Fonotek

 
     
 

„Biblioteki muzyczne — fonoteki: inspiracja czy przeżytek”

 
     
 

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
21-23 października 2013 roku

 
     
 
PROGRAM
 
     
   
     
 
21 października 2013, poniedziałek
 
 
Miejsce obrad: Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego, ul. Słowackiego 7
 
     
  9.00–10.00: Rejestracja uczestników Konferencji  
     
10.00: Uroczyste rozpoczęcie Konferencji i przywitanie uczestników.  
  Otwarcie Konferencji - JM Rektor Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
prof. zw. Jerzy Kaszuba
 
     
Sesja I. Prowadzenie: dr Ewelina Boesche-Kopczyńska (Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy)  
  10.30–11.45    
Karolina Skalska (Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych, Biblioteka Narodowa)

Myśli o bibliotekarstwie muzycznym – przegląd koncepcji z pierwszej połowy XX wieku

 
Marta Walkusz (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)

Przyszłość działalności informacyjnej w bibliotekach uczelni muzycznych

 
Hanna Nizińska (Biblioteka Katedry Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) Specjalizacja i integracja. Zbiory muzyczne w interdyscyplinarnej bibliotece wydziałowej (komunikat)  
       
  11.45–12.15 Przerwa na kawę  
       
  12.15–13.45    
  Sesja II. Prowadzenie: Piotr Maculewicz (Gabinet Zbiorów Muzycznych, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)  
Stanisław Hrabia (Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) Polskie czasopisma muzyczne w bibliotekach cyfrowych. Stan digitalizacji i perspektywy dostępu  
Ilona Lewandowska (Sekcja Zbiorów Muzycznych, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu) Muzykalia Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej jako źródło do badań narodowego dziedzictwa kultury muzycznej (komunikat)  
Michał Ziółkowski (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Krakowie) Skanowanie katalogu kartkowego – etap przejściowy mdzy tradycyjną formą a pełną nowoczesnością  
       
 
Miejsce obrad: Przystań Bydgoszcz (Marina)
 
  13.45–15.00 Przerwa obiadowa  
       
  15.00–15.20 Prezentacja Sponsora  
    Julita Madzio - Oxford Univerity Press  
     
       
       
  15.20–16.30 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP i Sekcji Fonotek SBP – część I  
       
  16.30–16.50 Przerwa na kawę  
       
  16.50–18.15 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP i Sekcji Fonotek SBP – część II  
       
  18.30 Kolacja  
       
 
22 października 2013, wtorek
 
  9.00–10.50    
  Sesja III. Prowadzenie: Hanna Trzeszczkowska (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Białystok)  

Liliana Bether (Biblioteka Katedry Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Wybrane kolekcje dźwiękowe on - line na świecie. Praktyka – edukacja – promocja

 
Zofia Wodzyńska (Biblioteka Raczyńskich)

Działalność, zbiory i misja fonoteki Biblioteki Raczyńskich

 

Hanna Bias (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

Muzyka Orientu na płytach szelakowych

 
       
  10.50–11.20 Przerwa na kawę  
       
  11.20–13.10    

Aleksandra Flach (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Krakowie)

Fonoteka vs YouTube. Do czego jest potrzebna studentom fonoteka?

 
Magdalena Jamroży (Biblioteka – Fonoteka – Fototeka Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Warszawa Alternatywne dla cyfrowych sposoby archiwizowania i zabezpieczania materiałów audiowizualnych w kontekście zagrożeń i problemów wynikających z nowych technologii  

Ireneusz Janik (Fonoteka / Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)

Re-performance recording – nagranie ponowionego wykonania. Nowa jakość w rewitalizacji zapisów historycznych interpretacji

 
       
  13.10–14.10 Przerwa obiadowa  
       
  14.10–15.40  
  Sesja IV. Prowadzenie: dr Katarzyna Janczewska-Sołomko (Biblioteka Narodowa, Warszawa)  
Natalia Gorzkiewicz (Biblioteka i Nutoteka Archiwum Polskiego Radia S.A., Warszawa)

Trudne aspekty udostępniania rękopisów niepublikowanych partytur współczesnych polskich kompozytorów

 
Stefan Kruczkowski (Archiwum Polskiego Radia S.A., Warszawa)

Problemy opracowania partytur do zapisu dźwięku na taśmach i płytach m.in. nagrań zrealizowanych z rękopisów utworów kompozytorów polskich

 
Małgorzata Witowska (Biblioteka Śląska, Katowice)

Pocztówka dźwiękowa – zapomniany nośnik dźwięku

 
       
  15.40–16.10 Przerwa na kawę  
       
  16.10–16.55    

Jacek Jackowski (Instytut Sztuki PAN, Zakład Muzykologii, Zbiory Fonograficzne, Warszawa)

Zarys historii dokumentacji filmowej i audiowizualnej polskich tradycji muzycznych
[Projekcji filmów niemych będzie towarzyszyła muzyka w wykonanaiu kapeli Bartosza Niedźwieckiego.]

 
Anna Rutkowska (Archiwum Polskiego Radia SA, Warszawa) Korekcja prędkości odtwarzania nagrań archiwalnych (na przykładzie zbiorów Instytutu Sztuki PAN)  
       
  16.55–17.20 Podsumowanie i dyskusja  
       
  19.00
Koncert
Sala Koncertowa im. prof. R. Sucheckiego, ul. Staszica 3
 
       
     
     
   
Paweł Kamasa - fortepian
 
       
    Uroczysta Kolacja  
       
 
23 października 2013, środa
 
  9.00–11.00    
  Sesja V: Prowadzenie: Stanisław Hrabia (Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)  
dr Mariusz Wrona (Biblioteka – Fonoteka – Fototeka Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Warszawa)

Kondycja kolekcji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Biblioteka - Fonoteka - Fototeka ogniwami ułatwiającymi przeniesienie historycznych wartości we współczesną rzeczywistość

 
Ewa Hauptman-Fischer (Gabinet Zbiorów Muzycznych, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie) Dawny rękopis muzyczny w bazie historycznej. Udział Gabinetu Zbiorów Muzycznych BUW w grancie "Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych"  
Jolanta Byczkowska-Sztaba (Centrum RISM, Biblioteka Narodowa, Warszawa) Nowoodnalezione druki i rękopisy rodziny Małłków w Muzeum Polskim w Chicago  
Ludmiła Sawicka (Gabinet Zbiorów Muzycznych, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie) Kolekcja muzyczna z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu odnaleziona w zbiorach BUW  
  11.00–11.15 Podsumowanie obrad.  
       
  11.15–11.30 Przerwa na kawę  
       
  11.30 Zwiedzanie Bydgoszczy  
       
  13.30 Obiad  
 
 

Dane kontaktowe:

 
   

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
Tel.: 52 3210582 wew. 29;
e-mail:

 
     
   

Sekcja Bibliotek Muzycznych
Karolina Skalska – Sekretarz
e-mail:

 
       
   

Sekcja Fonotek SBP
Agnieszka Gołębiowska – Sekretarz
e-mail:

 
     
 
 
     
 

Sponsorzy

 
       
  Oxford University Press  
       
  INFORMA systemy dla bibliotek  
       
       
     
     
     
     

aktualizacja: 28.12.2023