Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 

Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP – Polska Grupa Narodowa IAML
Sekcja Fonotek SBP
Akademia Muzyczna im. Stanisław Moniuszki w Gdańsku
zapraszają do wzięcia do udziału w

 
     
 

XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych
i
III Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek

 
     
 

która odbędzie się w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w dniach 4-6 listopada 2009 r.

 
     
   
   

Tematyka konferencji będzie związana z następującymi zagadnieniami:
– digitalizacja zbiorów (prezentacja dokonań, koordynacja prac),
– kolekcje i archiwa muzyczne (zbiory muzyczne jak źródło badań, nowe zasoby),
– zbiory fonograficzne.

 
     
   
     
 

Ponadto w czasie Konferencji odbędzie się Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w ramach którego zostanie podsumowana działalność obu Sekcji oraz odbędą się wybory nowych Zarządów. (Poniżej informacja na temat wyborów i członkostwa w SBP.)

 
 
 

Opłata konferencyjna, obejmująca materiały konferencyjne i posiłki wynosi: 230,00 zł. Opłatę konferencyjną należy wpłacić do dnia 10 października 2009 r. na konto:

Bank Zachodni WBK S. A. 14 1090 10 98 0000 0000 0901 5764
Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki
ul. Łąkowa 1/2, 80-743 Gdańsk
z dopiskiem „Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych”.

Uczestnicy opłacają nocleg i przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej.

 
     

Zakwaterowanie:
„Dom Muzyka” (w budynku Akademii Muzycznej)
ul. Łąkowa 1/2, 80-743 Gdańsk (http://www.dom-muzyka.pl/)
Ceny:
pokój 1-osob. z łazienką – 161,00 zł (brutto, ze śniadaniem)
pokój 2-osob. z łazienką – 224,00 zł (brutto, ze śniadaniem)
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu na 3/4 listopada 2009 r.

Obrady rozpoczną się 4 listopada (środa) 2009 r. o godz. 11.00.

 
     

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy dokonać na formularzu rejestracyjnym (plik do pobrania: Formularz_rejestracyjny_Gdansk_2009.doc), wysyłając go na adres e-mail: shrabia@uj.edu.pl w terminie do 30 września 2009 roku. Prosimy podać na formularzu dane do faktury.

Fakturę za opłatę konferencyjną uczestnicy otrzymają w czasie konferencji. Faktury za nocleg wystawi „Dom Muzyka”.

 
     
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

Katarzyna Janczewska-Sołomko
Przewodnicząca Sekcji Fonotek SBP

Anna Michalska
Dyrektor Biblioteki Głównej
Akademii Muzycznej w Gdańsku

Stanisław Hrabia
Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP
– Polskiej Grupy Narodowej IAML

 
     
 
 
     

Kontakt dotyczący zgłoszeń referatów/komunikatów i rejestracji uczestnictwa:

 
    Stanisław Hrabia
Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP
shrabia@uj.edu.pl
tel. (12) 663-16-73 (lub 663-16-70)
fax: (12) 663-16-71
 
     
  Kontakt z organizatorami w Gdańsku:
 
    Anna Michalska
Biblioteka Główna AM w Gdańsku (http://www.amuz.gda.pl/)
ul. Łąkowa 1/2,
80-743 Gdańsk
micha@amuz.gda.pl
tel. (58) 300-92-41
 
     
 
 
   

Wybory do nowych Zarządów Sekcji Bibliotek Muzycznych
i Sekcji Fonotek SBP

Zgodnie ze Regulaminem działania Sekcji, Komisji i Zespołów Problemowych ZG oraz Zarządów Okręgowych z dn. 24 marca 2006 r.:

„2. Członkami Sekcji, Komisji i Zespołów Problemowych mogą być pracownicy bibliotek oraz osoby zainteresowane bez względu na ich przynależność do SBP z zastrzeżeniem, że tylko członkowie SBP mają bierne i czynne prawo wyborcze.”

Prosimy o zaznaczenie na formularzu zgłoszeniowym informacji o członkostwie w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich.

Jednocześnie gorąco zachęcamy do zapisania się do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Można tego dokonać poprzez złożenie deklaracji członkowskiej, (do pobrania na stronie: http://ebib.info/images/SBP/pliki/deklaracja_sbp.pdf)
i złożenie jej w Zarządzie najbliższego Koła SBP.

Informacje o strukturze SBP można znaleźć na stronie:
Okręgi i Oddziały SBP (http://www.ebib.info/content/category/11/88/77/).

 
     
 
 
  Tekst komunikatu w formacie MSWord: Konferencja_w_Gdansku_komunikat_2009-04-15.doc  

aktualizacja: 28.12.2023