Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 

Konferencja „Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach polskich”

 
 
Gniezno, 26-28 września 2012
 
     
 
Honorowy Patronat
 
 

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Józef Kowalczyk, Prymas Polski

 
 

Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak

 
     
 
Informacje organizacyjne
 
     
  « « « powrót do strony głównej Konferencji  
     
   
     
  Konferencja odbędzie się w siedzibie Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.  
     
 
Program Konferencji
 
   
   
     
26 września 2012, środa
 
10.00: Uroczyste rozpoczęcie Konferencji i przywitanie uczestników  
     
  Sesja I. Prowadzenie: Stanisław Hrabia, kustosz dypl. (Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)  
  10.30–11.30    
  dr Mariusz Wrona (Biblioteka – Fonoteka – Fototeka Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Warszawa) Miejsce muzyki kościelnej we współczesnej liturgii  
  Hanna Nizińska (Biblioteka Katedry Muzykologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Działalność edytorska ks. Józefa Surzyńskiego w świetle idei cecyliańskich  
       
  11.30–12.00 Przerwa na kawę  
       
  12.00–13.00    
       
  Guido Kraus (RISM-Zentralredaktion, Frankfurt am Main) RISM: cataloguing music sources – increasing concordances – identifying musical Works  
  dr Maciej Jochymczyk (Kraków) Problemy atrybucji dzieł religijnych zachowanych w przekazach rękopiśmiennych. Casus twórczości mszalnej Franciszka Perneckhera  
       
  13.15–14.15 obiad  
  Sesja II. Prowadzanie: ks. Andrzej Januchowski (Modliszewko)  
  14.30–16.00    
  Hanna Bias (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego, Katowice) Kościelne zbiory muzyczne w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Rekonesans badawczy  
  Anna Michalska, Dorota Stefaniak (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki, Gdańsk) Msze chóralne oraz pieśni maryjne ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Gdańsku – przyczynek do badań nad repertuarem muzyki kościelnej XIX/XX w.  
  Małgorzata Witowska (Biblioteka Śląska, Katowice) Pobożny pielgrzym. Pieśni pątnicze w drukach religijnych z wydawnictw Franciszka Gielnika, Teofila Nowackiego i Karola Miarki  
       
  16.00–16.20 Przerwa na kawę  
       
  16.20–17.20    
  ks. dr Michał Sołomieniuk (Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie) Muzykalia w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie oraz ich odkrywca - ks. Władysław Zientarski  
  dr Marcin Konik (Instytut Muzykologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Johann Valentin Rathgeber - recepcja twórczości w świetle polskich źródeł  
       
  18.00 Msza św. w Katedrze Gnieźnieńskiej pod przewodnictwem
ks. kan. Ryszarda Figla
 
       
  19.00
Koncert organowy, Katedra Gnieźnieńska
 
   
Ryszard Superczyński - organy
 
    W programie: Johann Sebastian Bach, Josef Gabriel Rheinberger, Gordon Young, Sigfried Karg-Elert.  
     
       
  20.00 Kolacja  
       
27 września 2012, czwartek    
  Sesja III: Prowadzenie: dr hab. Aleksandra Patalas (Instytut Muzykologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)  
  9.00–11.00    
  ks. Andrzej Januchowski (Modliszewko) Prywatna biblioteka Floriana Bogackiego, organisty gnieźnieńskiego  
  Marek Bebak (Kraków)

Muzycy w księdze wpisów do Bractwa Szkaplerza Świętego z Archiwum OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie

 
  Jolanta Byczkowska-Sztaba (Biblioteka Narodowa, Centrum RISM, Warszawa)

Rękopisy i druki muzyczne w zbiorach archiwum Opactwa OO. Cystersów w Mogile

 
  dr Magdalena Walter-Mazur (Katedra Muzykologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Próba wyodrębnienia i charakterystyka muzycznej spuścizny benedyktynek ze zbioru Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu

 
   

 

 
  11.00–11.30

Przerwa na kawę

 
   

 

 
  Sesja IV. Prowadzenie: dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UWr (Katedra Muzykologii, Uniwersytet Wrocławski)  
  11.30–13.30

 

 
  Ewa Hauptman-Fischer (Gabinet Zbiorów Muzycznych, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie) Muzykalia cysterek trzebnickich w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie  
  Ludmiła Sawicka (Gabinet Zbiorów Muzycznych, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

Twórczość Johanna Georga Clementa (1710-1794) kapelmistrza katedry wrocławskiej przechowywana w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu

 
  Elżbieta Jasińska-Jędrosz (Gabinet Zbiorów Muzycznych, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

Rękopisy utworów religijnych Mariana Sawy w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

 
  dr Katarzyna Janczewska-Sołomko (Warszawa) Polskie i polonijne nagrania utworów religijnych w XX-leciu międzywojennym  
       
  14.00–15.00 Obiad  
  15.30–17.30 Zwiedzanie Katedry Gnieźnieńskiej i Muzeum Archidiecezjalnego  
  19.00 Uroczysta kolacja  
       
28 września 2012, piątek    
  Sesja V. Prowadzenie: dr Magdalena Walter-Mazur (Katedra Muzykologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)  
  9.00–11.00    
  dr Ewa Bielińska-Galas (Zakład Zbiorów Muzycznych, Biblioteka Narodowa, Warszawa)

Piętnastowieczny graduał z kościoła św. Idziego w Głubczycach ms. BOZ Cim 151 w kontekście bernardyńskiej tradycji muzycznej

 
  dr hab. Czesław Grajewski, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Kartuskie źródła oficjum brewiarzowego w polskich zasobach archiwalnych i bibliotecznych

 
  Hubert Wojno (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa)

Stare druki liturgiczno-muzyczne przechowywane w zbiorach parafii pw. św. Anny w Dąbrówce Kościelnej

 
  dr hab. Aleksandra Patalas (Instytut Muzykologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Uwagi do repertuaru kapel w Pilicy i Gidlach

 
       
  11.00–11.30 Przerwa na kawę  
       
  Sesja VI. Prowadzenie: Iwona Bias, starszy kustosz dypl. (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, Katowice)  
  11.30–13.00    
  dr Alina Mądry (Katedra Muzykologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Zbiór muzykaliów po poznańskiej kapeli farnej-miejskiej a zachowane muzyczne inwentarze z Katedry – konfrontacja repertuaru (ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu)

 
  Tomasz Kmita (Śląskie Towarzystwo Muzyki Kościelnej / Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Krzysztofa, Wrocław)

Zbiory muzyczne kantoratu kościoła św. Krzysztofa we Wrocławiu

 
  dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UWr (Katedra Muzykologii, Uniwersytet Wrocławski)

XIX-wieczne zbiory muzyczne Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Opolu

 
       
  13.00 Dyskusja końcowa i zakończenie Konferencji      
  13.30 Obiad  
     
 
Opłata konferencyjna
 
 

Opłata konferencyjna wynosi: 220,00 zł.

Opłata obejmuje: posiłki (obiady, poczęstunek w trakcie obrad, uroczystą kolację), zwiedzanie Katedry Gnieźnieńskiej i Muzeum Achidiecezjalnego z przewodnikiem, materiały konferencyjne.
Opłatę konferencyjną należy wpłacić do dnia 15 września 2012 r. na konto Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich:

Bank Millennium 70 1160 2202 0000 0000 2814 5355
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
ul. Konopczyńskiego 5/7
00-335 Warszawa
z dopiskiem: "[Imię i Nazwisko uczestnika] - Konferencja Gniezno 2012".

Uczestnicy opłacają nocleg i przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej.

 
     
 
Zakwaterowanie
 
  Dla uczestników dokonano rezerwacji w wybranych hotelach w Gnieźnie w terminach:
25/26, 26/27, 27/28 września.
 
     
  1. Hotel Lech
ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno
tel.: 61 426-23-85
fax: 61 424-57-63
http://www.hotel-lech.pl/
recepcja@hotel-lech.pl
Cena za 1 dobę ze śniadaniem:
Pokój 1-osobowy - 120.- zł
pokój 2-osobowy - 150.- zł
 
     
 

2. Hotel City
Rynek 15, 62-200 Gniezno
tel.: 61 425-35-35, fax: 61 425-37-37
http://www.hotelgniezno.com/
biuro@sunny-travel.pl
Cena za 1 dobę ze śniadaniem:
pokój 1-osobowy - 90,- zł
pokój 2-osobowy - 140,- zł

 
     
 

3. Hotel Adalbertus
ul. Tumska 7a, 62-200 Gniezno
tel./fax: 61 426-13-60
http://pietrak.pl/adalbertus/kontakt.html
adalbertus@pietrak.pl
Cena za 1 dobę ze śniadaniem:
pokój 1-osobowy - 128,- zł
pokój 2-osobowy - 152,- zł

 
     
  Uczestnicy rezerwują hotel samodzielnie podając przy zgłoszeniu rezerwacji: "Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP - Konferencja".  
     
 
Zgłoszenia uczestnictwa
 
  Zgłoszenia uczestnictwa dokonujemy na formularzu zgłoszeniowym (plik do pobrania: Formularz_zgloszeniowy_Gniezno.doc) wysyłając go na adres e-mail: w terminie do dnia 15 września 2012.
Prosimy podać na formularzu dane do faktury za opłatę konferencyjną.
 
     
 
Kontakt
 
 

Kontakt w sprawach organizacyjnych i programowych:

Jolanta Byczkowska-Sztaba
Wiceprzewodnicząca Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP
Biblioteka Narodowa, Polskie Centrum RISM
e-mail:
tel. (22) 608 23 90

Stanisław Hrabia
Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP
Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii UJ
e-mail:
tel. (12) 663-16-73 (lub 663-16-70)
fax: (12) 663-16-71

 

 
  « « « powrót do strony głównej Konferencji  
     

 


aktualizacja: 28.12.2023