Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Biblioteka Główna
Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP - Polska Grupa Narodowa IAML

 
 

mają przyjemność zaprosić na

 
     
 

Ogólnopolską Konferencję Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych

 
     
 

która odbędzie się
w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
w dniach  25-26 października 2011 roku

 
     
   
   
   
     
 

Zaproszenie do udziału w Konferencji jest skierowane przede wszystkim do bibliotekarzy z Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych. Zachęcamy jednak do udziału w Konferencji również bibliotekarzy muzycznych z innych typów bibliotek.Tematyka poszczególnych sesji
     I. Biblioteki, kolekcje muzyczne
     II.
Udostępnianie zbiorów, prawo autorskie w bibliotekach
     III. Biblioteki cyfrowe
     IV. Komputeryzacja bibliotek muzycznych
jak i imprezy towarzyszące zainteresują z pewnością szeroki krąg bibliotekarzy.

 
     
 

Obradom towarzyszyć będą: Koncert poświęcony Witoldowi Szalonkowi i Aleksandrowi Glinkowskiego w wykonaniu Kwartetu Śląskiego oraz  Wystawa „Z dziejów Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach”.

 
  Zaplanowano również zwiedzanie Muzeum Organów Śląskich, po którym oprowadzał będzie Pan Profesor Julian Gembalski.  
     
  Serdecznie zapraszamy.  
     
 

Iwona Bias
Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach

 
     
 

Stanisław Hrabia
Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML

 
     
     
 
PROGRAM KONFERENCJI
 
     
 
25 października 2011 (wtorek)
 
 

9.00 – Rejestracja uczestników
10.00 – Rozpoczęcie Konferencji
Powitanie uczestników: Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Katowicach - Iwona Bias.
Otwarcie obrad: JM Rektor Akademii Muzycznej w Katowicach - Tomasz Miczka.
Wystąpienia gości: Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Elżbieta Stefańczyk; Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP - Polskiej Grupy Narodowej IAML - Stanisław Hrabia.

10.30-12.00
Sesja I. Biblioteki, kolekcje muzyczne. Prowadzenie: Julian Gembalski (AM Katowice).

 • Hanna Bias (AM Katowice) Biblioteka Akademii Muzycznej w Katowicach najstarszą książnicą akademicką na Górnym Śląsku. Badania nad proweniencją zbiorów. [prezentacja - PDF]
 • Anna Sosnowska (AM Wrocław) Darczyńcy i ich kolekcje w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im Karola Lipińskiego we Wrocławiu. [prezentacja - PDF]
 • Elżbieta Jasińska-Jędrosz (UW Warszawa): Spuścizny kompozytorskie i muzykologiczne w zbiorach bibliotecznych. [prezentacja - PDF]
 • Dyskusja.

12.00-12.30 – Kawa/herbata

12.30-14.00
Sesja II. Udostępnianie zbiorów, prawo autorskie w bibliotekach. Prowadzenie: Mariusz Wrona (NIFC Warszawa).

 • Elżbieta Abramek (AM Bydgoszcz) Problemy z opracowaniem, gromadzeniem i udostępnianiem prac dyplomowych w Bibliotece Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
 • Marlena Jankowska (Uniwersytet Śląski, Katowice) Prawo autorskie w działalności bibliotek. [prezentacja - PDF]
 • Dyskusja.

14.00-15.00 – Obiad

15.30-17.30 – Zwiedzanie Muzeum Organów Śląskich (Oprowadza: prof. Julian Gembalski).

17.30-18.00 – Kawa/herbata

* * *

19.00 – Sala Koncertowa Akademii Muzycznej

Koncert poświęcony Witoldowi Szalonkowi i Aleksandrowi Glinkowskiego.
Wykonawcy: Kwartet Śląski.

 
     
  21.00 – Kolacja  
     
 
26 października 2011 (środa)
 
 

9.00-11.00
Sesja III. Biblioteki cyfrowe. Prowadzenie: Remigiusz Lis (Biblioteka Śląska, Katowice).

 • Maciej Dynkowski (AM Łódź) Cyfrowe dokumenty muzyczne w Internecie. Biblioteki cyfrowe w pracy biblioteki muzycznej. [prezentacja - PDF]
 • Martyna Darowska (AM Katowice) Digitalizacja zbiorów muzycznych – analiza na podstawie polskich bibliotek cyfrowych. [prezentacja - PDF]
 • Dorota Stefaniak (AM Gdańsk) Akademia Muzyczna w Gdańsku – partner projektu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. [prezentacja - PDF]
 • Hanna Trzeszczkowska (UMFC Białystok) Muzykalia w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej. [prezentacja - PDF]
  Dyskusja.

11.00-11.30 – Kawa/herbata

11.30-13.00
Sesja IV. Komputeryzacja bibliotek muzycznych. Prowadzenie: Stanisław Hrabia (Uniwersytet Jagielloński, Kraków).

 • Magdalena Wiącek (AM Wrocław) Komputeryzacja Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (1999-2011).
 • Marta Walkusz (AM Gdańsk) Katalogowanie dzieł współwydanych w bazie TZB (Trójmiejski Zespół Bibliotek). Rozwiązania lokalne Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Gdańsku a rozwiązania katalogu NUKAT. [prezentacja - PDF]
 • Dyskusja.
 
  13.00-13.15. Podsumowanie i zakończenie Konferencji.  
     
  13.15-14.00 – Obiad  
     
 

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

 
 

Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 30 września 2011 r.  (formularz zgłoszeniowy uczestnictwa – do pobrania, plik .doc)

 
     
 

OPŁATA KONFERENCYJNA

 
 

Opłatę konferencyjną, obejmującą wyżywienie, w wysokości 130 zł należy wpłacić do dnia 30 września 2011 r. na konto:
ING Bank Śląski S. A..
nr konta: 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice
z dopiskiem: Konferencja Bibliotek Muzycznych – nazwisko i imię uczestnika.

Koszty zakwaterowania i dojazdu pokrywa instytucja delegująca.

 
     
 

ZAKWATEROWANIE

 
 

Organizatorzy nie zapewniają noclegów. W celu dokonania rezerwacji podajemy adresy hoteli położonych najbliżej miejsca obrad:

 
     
 

Dom Asystenta nr 2 Uniwersytetu Śląskiego
ul. Paderewskiego 32 - 32a
40-282 Katowice
tel/fax. (0-32) 255-44-33
e-mail: hotel2@us.edu.pl

 
     
 

Dom Studenta Akademii Muzycznej „PARNAS”
ul. Krasińskiego 27
40-019 Katowice
tel./fax 032 255 58 08, tel. 032 785 91 48
http://www.am.katowice.pl/?a=48_dom-studenta-parnas

 
     
 

Dom Studencki "Babilon" Politechniki Śląskiej
ul.Krasińskiego 25a
40-019 Katowice
tel. 32 603-43-81
e-mail: Babilon@polsl.pl

 
     
 

Hotel Diament
ul. Dworcowa 9
40-012 Katowice
tel. (032) 253 90 41
fax. (032) 253 90 43
e-mail: katowice@hotelediament.pl
http://www.hotelediament.pl/s,17,pl.htm

 
     
 

Etap Hotel Katowice Centrum
ul. Al. Roździeńskiego 18
40-202 Katowice
tel.: (032) 350 50 40
faks: (032) 255 55 01
e-mail: H6601@accor.com
http://www.accorhotels.com/pl/hotel-6601-etap-hotel-katowice-centrum/index.shtml

 
     
 

Hotel Senator
ul. 1-go Maja 3
40-224 Katowice
Tel/fax (032) 258 60 81-5
e-mail: senator@senator.katowice.pl 
 http://www.senator.katowice.pl/

 
     
  KONTAKT Z ORGANIZATORAMI  
 

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego
ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice
tel. (032) 7792 161
fax (032) 7792 154
http://www.am.katowice.pl/?a=biblioteka
i.bias@am.katowice.pl

 
     

 


aktualizacja: 28.12.2023