Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
 

Konferencja „Archiwa muzyczne i spuścizny kompozytorskie w zbiorach bibliotek polskich”

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych, Archiwum Kompozytorów Polskich

Warszawa, 1-2 grudnia 2016

 
     
  Relacja >>  
  Galeria fotograficzna >> (fot. Liliana Bether)  
     
 
 
     
 

Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP – Polska Grupa Narodowa IAML oraz Gabinet Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie organizują w dniach 1-2 grudnia 2016 roku Konferencję „Archiwa muzyczne i spuścizny kompozytorskie w zbiorach bibliotek polskich”.

Celem Konferencji jest zaprezentowanie wachlarza zagadnień, z jakim spotykają się muzyczni bibliotekarze i archiwiści sprawujący pieczę nad spuściznami muzycznymi. Chcemy wspólnie rozmawiać i dzielić się doświadczeniami na temat sposobów organizowania zbiorów, zasad ich gromadzenia, metod opracowania archiwów muzycznych i spuścizn kompozytorskich, a także szukać rozwiązań dla zorganizowanego budowania informacji na ich temat.

Konferencja odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, w której – jako wydzielona część Gabinetu Zbiorów Muzycznych – od blisko 60 lat istnieje i wciąż się rozwija Archiwum Kompozytorów Polskich, gromadzące pełną dokumentację źródeł polskiej współczesnej twórczości muzycznej.

W programie pierwszego dnia Konferencji zaplanowano Koncert dedykowany Panu Andrzejowi Spózowi, Kierownikowi Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. S. Moniuszki, Honorowemu Członkowi Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP, z okazji Jego 80. urodzin.

Serdecznie zapraszamy!
 
     
 

Miejsce obrad: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, Sala im. S. B. Lindego (316, poziom 3).

 
     
 
Program Konferencji
 
     
 

1 grudnia 2016 (czwartek)

10.00-11.00 Rejestracja uczestników

11.00 Otwarcie Konferencji

11.10-12.30 Sesja I

 • Spuścizny kompozytorskie w Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Organizacja zbiorów i metody ich opracowania – Elżbieta Jasińska-Jędrosz ( Gabinet Zbiorów Muzycznych, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)
 • Zbiory rę kopisó w kompozytoró w polskich w Polish Music Center w Los Angeles – Marek Żebrowski (Polish Music Centre, Thornton School of Music, University of Southern California, Los Angeles)

12.30-13.00 Przerwa kawowa

13.00-14.00 cd. Sesji I: Komunikaty

 • Kolekcja rodziny Wiłkomirskich w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu – dr Bogumiła Celer (Dział Zbiorów Specjalnych, PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu)
 • Kolekcja Maestro Tadeusza Strugały w zbiorach Biblioteki NIFC – Wioletta Borowa-Surowiec (Biblioteka – Fonoteka – Fototeka, Narodowy Instytutu Fryderyka Chopina, Warszawa)
 • Nutozbiór Edwarda Ciukszy – jedna z kolekcji Działu Zbiorów Audiowizualnych WBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi – Katarzyna Kraska (Działu Zbiorów Audiowizualnych, WBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi)

14.00-15.00 Obiad

15.00-16.30 Sesja II

 • Wybrane problemy opracowania spuścizn i kolekcji w Sekcji Zbiorów Muzycznych Biblioteki Jagiellońskiej – Michał Lewicki (Sekcja Zbiorów Muzycznych, Biblioteka Jagiellońska, Kraków)
 • Chaos w komputerowym opracowaniu silesiaków i archiwaliów. Obserwacje na podstawie zbiorów i dokumentów w katalogu Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej i nie tylko – Hanna Bias (Biblioteka Główna, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach)
 • Zwiastun formatu opracowania rękopisów muzycznych w bibliotekach i w archiwach – propozycje, refleksje, pytania – Aleksandra Górka ( Gabinet Zbiorów Muzycznych, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

16.30-16.50 Przerwa kawowa

16.50-18.00 cd. Sesji II: Komunikaty

 • Kolekcja Kazimierza Guzowskiego w BG AM w Gdańsku – Dorota Stefaniak (Biblioteka Główna, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku)
 • Dokumenty ze spuścizny prof. Romana Heisinga jako źródło do badań kultury muzycznej Pomorza – Dorota Witkowska (Biblioteka Główna, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku)
 • Kolekcje archiwalne w  Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Organizacja i metody opracowania zbiorów – Ewa Sochocka (Biblioteka Główna, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu)
 • Listy Prof. Łucjana Kamieńskiego, pierwszego kierownika Katedry Muzykologii na Uniwersytecie Poznańskim w zbiorach Biblioteki Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu – Liliana Bether (Biblioteka Wydziału Historycznego, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
 
     
 

19.00 - Koncert

 
 
 
 

Salon Muzyczny

 
       
 

 

Wykonawcy:
Maria Ewa Sołtys – fortepian
Włodzimierz Pigła – wiolonczela
 
     
  W programie: Chopin, Moniuszko, Noskowski, Karłowicz  
 
 
  Po koncercie – Spotkanie i poczęstunek  
     
 

2 grudnia 2016 (piątek)

9.00-11.00 Warsztaty

„Co zrobić z sukienką w archiwum…?” i wiele innych pytań muzycznego bibliotekarza

Prowadzenie: Magdalena Borowiec , Aleksandra Górka (Gabinet Zbiorów Muzycznych, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

11.00-11.30 Przerwa kawowa

11.30-13.15 Sesja III: Komunikaty

 • Rękopisy Ignacego Jana Paderewskiego w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie – Zofia Olszewska-Bajera (Biblioteki Główna, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa)
 • Spuścizna kompozytorska Zygmunta Moczyńskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Ilona Lewandowska (Sekcja Zbiorów Muzycznych, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu)
 • Spuścizna Zbigniewa Seiferta w Archiwum Jazzu Polskiego – Justyna Raczkowska ( Zakład Rękopisów, Biblioteka Narodowa, Warszawa)
 • Rękopisy muzyczne z daru Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bibliotece Śląskiej – Małgorzata Witowska (Biblioteka Śląska, Katowice)
 • Archiwum Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Stanisław Hrabia (Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

13.15-14.00 Dyskusja końcowa i podsumowanie Konferencji

14.00 Obiad

 
     
     
 
Informacje organizacyjne
 
     
 

Koszty udziału:

 • 100 zł cena zawiera: materiały konferencyjne, poczęstunek w trakcie przerw kawowych, poczęstunek po koncercie
 • 90 zł cena dla członków SBP zawiera: materiały konferencyjne, poczęstunek w trakcie przerw kawowych, poczęstunek po koncercie

Obiady: Restauracja „Rewers” (BUW, parter) - płatne indywidualnie.

Noclegi uczestnicy rezerwują i opłacają we własnym zakresie.

Hotele:

 

 
 

Kontakt do Organizatorów:

 • Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP – Polska Grupa Narodowa IAML, e-mail:
 • Gabinet Zbiorów Muzycznych BUW, e-mail adres: , tel. 22 55-25-740
 
     
 
Formularz zgłoszeniowy
 
     
 

Zgłoszenia na Konferencje dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy na Portalu SBP:
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=17086

 
     

 


aktualizacja: 28.12.2023