Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
 

Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Polska Grupa Narodowa IAML oraz Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie

zapraszają na spotkanie online:

 
 

 

   
 

Od stylu wiktoriańskiego do Art Deco – okładka nutowa jako dzieło sztuki

 
 
 
 
 
     
 

Termin: czwartek 7 grudnia 2023, godz. 10.00–11.30

Prowadzący: Liliana Bether (Biblioteka Collegium Historicum – Sekcja Muzykologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 
     
 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 5 XII 2023 poprzez formularz: https://forms.gle/JDo8oA2kmKZjLh9g9

Link do wydarzenia zostanie przesłany dzień przed spotkaniem.

 
     
 

Podczas spotkania Liliana Bether przedstawi przemiany, jakim ulegała szata graficzna okładek nut pojawiających się w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki w XIX i na początku XX wieku. Analizie poddane zostaną techniki druku, rozwijające się nowe style artystyczne, aktualna tematyka oraz ich wpływ na kształt graficzny stron tytułowych i okładek. W oparciu o zastosowane w okładkach elementy typograficzne i ilustracyjne wyodrębnione zostaną w nich wspólne cechy stylistyczne, umożliwiające stworzenie wstępnej typologii. Większość analiz opiera się na kolekcjach dostępnych online, należących do instytucji państwowych oraz prywatnych.

 
 
 
 
 
     

aktualizacja: 07.11.2023