Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 
II Spotkanie robocze bibliotekarzy katalogujących druki muzyczne
 
 
Warszawa, Centrum NUKAT (BUW), 5-6 maja 2008 r.
 
     
 
Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym NUKAT (www.nukat.edu.pl) organizuje II Spotkanie robocze bibliotekarzy katalogujących druki muzyczne.
 
     
   
   
     
  Miejsce: Centrum NUKAT, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, s. 256  
 

Termin spotkania: 5-6 maja 2008 r.

 
     
 
Program Spotkania
 
 
 
 
5 maja 2008 (poniedziałek)
 
  11.00-12.30  
Informacja na temat nowych rozwiązań w funkcjonowaniu katalogu NUKAT, Magdalena Rowińska (NUKAT)  
Tematy formalne dla muzyki, Bożena Rogoźnicka (NUKAT)  

Hasła przedmiotowe dla muzyki (forma, gatunek) - komunikat z prac grupy roboczej, Elżbieta Dworska (BUW)

 
   
12.30-13.00 - przerwa na kawę  
     
 
* * *
 
 
Omówienie zgłoszonych przez bibliotekarzy problemów przy katalogowaniu druków muzycznych.
 
 
W kolejnych sesjach będą prezentowane i omawiane przykłady druków muzycznych wg następujących zagadnień:
 
 
 
13.00-14.30  
Sesja I: Hasła. Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności.  
   
14.30-15.30 - przerwa na obiad  
     
15.30-16.45  
Tytuł ujednolicony dla utworu muzycznego - zasady tworzenia i zastosowanie w katalogowaniu muzykaliów, Stanisław Hrabia (Instytut Muzykologii UJ)  
   
16.45-17.15 - przerwa na kawę  
   
  17.15-18.00  

Sesja II: Hasła. Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności.

 
     
 
6 maja 2008 (wtorek)
 
  9.00-10.30  
Sesja III: Postać zapisu muzycznego. Zawartość druku muzycznego. Utwory współwydane.  
     
  10.30-11.00 - przerwa na kawę  
     
11.00-13.00  
Sesja IV: Znak wydawniczy - numer wydawniczy. Seria. Uwagi.  
Dyskusja końcowa i zakończenie Spotkania.  
     
 

Wzorem ubiegłego roku prosimy wszystkich katalogujących druki muzyczne o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących formatu, praktyki katalogowania, trudnych przykładów nutowych. Prosimy o wypełnienie załączonego formularza na uwagi i przesłanie na adres: shrabia[at]uj.edu.pl do dnia: 25 kwietnia 2008 r.

Prosimy też o wcześniejsze przysyłanie skanów przykładów nutowych, które zilustrują konkretne problemy zgodnie z programem spotkania. Na spotkanie można też przygotować i zabrać ze sobą przykłady wydawnictw. Wszystkie Państwa uwagi będą bardzo cenne. Zostaną one zebrane i po wstępnym opracowaniu będą przedmiotem dyskusji podczas spotkania.

Prosimy uwzględnić swoje dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu formatu, jak również analizę zawartości bazy NUKAT, przytaczając przykłady konkretnych rekordów z NUKAT wraz z numerami systemowymi.

W spotkaniu będą uczestniczyli pracownicy NUKAT wraz kierownikiem Centrum panią Marią Burchard.

 
     
  Zgłoszenie uczestnictwa  
  Zgłoszenie uczestnictwa należy wysłać do dnia: 25 kwietnia 2008 r. na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres e-mail: shrabia [at] uj.edu.pl  
     
  Informacja dla uczestników  
  Udział w spotkaniu jest bezpłatny.  
 

Uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdu, noclegu i pobytu.

 
  Rezerwcja noclegu we własnym zakresie. Poniżej podajemy informacje o wybranych hotelach. Uwaga! Prosimy o jak najszybsze dokonanie rezerwacji.  
     
  Hotele  
  Etap
ul. Zagórna 1, 00-441 Warszawa
022 745 36 60
pok. 2-os. 190 zł
pok. 1-os. 180 zł (bardzo blisko BUW)
 
     
  Campanile
ul. Towarowa 2 00-811 Warszawa
280 zł / noc (za 1 lub 2 osoby)
tel: +48 (022) 58 27 200 fax: +48 (022) 58 27 201 email: warszawa@campanile.com.pl
pok. za 1 lub 2-os. 280 zł (dobry dojazd do BUW - bezposredni autobus)  
 
     
  Harctur
Niemcewicza 17 00-973 Warszawa
tel. (022) 592 94 25 lub 26 - 8,00 - 16,00
Fax - (022) 592 94 45 e-mail - hotel@bestharctur.pl
200 zł - 1 os.
230 zł - 2 os. (dobry dojazd do BUW - bezposredni autobus)
 
     
  Sokrates
ul. Smyczkowa 9 02-678 Warszawa
Tel: +48-(22) 553 35 00, 554 35 99 Tel/Fax: +48-(22) 553 35 03
pok. 2-os. 140 zł
pok. 1-os. 90 zł (dojazd do BUW z przesiadką, dość daleko)
 
     
  Hera
Belwederska 26/30 00-594 WARSZAWA Tel.: 022-5531004
pok. 2-os. z łazienką 160 zł
pok. 1-os. z łazienką 130 zł
pok. 2-os. z umywalką 100 zł
pok. 1-os. z umywalką 71 zł (dojazd do BUW z przesiadką, w miarę blisko)
 
 

 

 
  IBIS STARE MIASTO
ul. Muranowska 2 00-209 WARSZAWA
rezerwacja: +48 (22) 3101000 faks: +48 (22) 3101010
e-mail: h3714@accor.com
http://www.ibishotels.com
pok. za 1 lub 2-os. 280 zł (dojazd do BUW z przesiadką)
 
     
  Załączniki  
  Formularz zgłoszeniowy: NUKAT_zgloszenie_2008.doc  
  Formularz na uwagi dotyczące katalogowania: MARC_MUZ_uwagi_2008.rtf  
     
  Komitet Organizacyjny  
  Centrum NUKAT: Maria Burchard  
  Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP: Stanisław Hrabia (Instytut Muzykologii UJ), Piotr Maculewicz (BUW), Włodzimierz Pigła (BN)  
     
  Kontakt  
 

mgr Stanisław Hrabia
Biblioteka Instytutu Muzykologii UJ
Tel.: (12) 663-16-73 lub (12) 663-16-70
Fax: (12) 663-16-71

 

aktualizacja: 08.09.2018