Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
  Ankieta "Biblioteki muzyczne w Polsce"  
     
 

Zarząd Sekcji Bibliotek Muzycznych ABP - Polska Grupa Narodowa IAML podjął decyzję o opracowaniu nowego przewodnika po bibliotekach i zbiorach muzycznych w Polsce. Ostatnie wydanie „Przewodnika” pod redakcją Marii Prokopowicz, Andrzeja Spóza i Włodzimierza Pigły ukazało się 1998 roku. Od tego czasu w bibliotekach muzycznych nastąpiło bardzo wiele zmian, stąd istnieje potrzeba zaktualizowania i uzupełnienia informacji.

Przygotowaliśmy w związku z tym ankietę, dzięki której będzie można zebrać pełne i aktualne informacje o Państwa bibliotece oraz o znajdujących się w niej kolekcjach muzycznych.

Szczególnie zależy nam, aby uzyskać dokładne informacje o spuściznach kompozytorskich, archiwach organizacji muzycznych i stowarzyszeń, dokumentach życia muzycznego, w tym kolekcji dotyczących zespołów i muzyków oraz o innych ważnych dla danej biblioteki zbiorach.

Zwracamy się z prośbą o staranne wypełnienie ankiety i przesłanie danych za pomocą poniższego internetowego formularza. Dane po opracowaniu będą udostępnione na stronie internetowej Sekcji.

Pytania szczegółowe dotyczące ankiety proszę kierować do Sekretarza Sekcji kol. Karoliny Skalskiej z Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych Biblioteki Narodowej w Warszawie na adres e-mail:

Z góry serdecznie dziękuję za wypełnienie ankiety, licząc na współpracę przy opracowaniu nowej wersji przewodnika po bibliotekach i zbiorach muzycznych.

Stanisław Hrabia
Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP
- Polskiej Grupy Narodowej IAML

Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce" »»» wykaz bibliotek


 
 

Proszę zaznaczyć, czy jest to

- ankieta wypełniana po raz pierwszy
- korekta
- aktualizacja

W dwóch ostatnich przypadkach prosimy wypełnić tylko pole "Nazwa biblioteki" oraz te, których dotyczą zmiany

UWAGA! Przejście do kolejnych pól za pomocą myszki lub klawisza tabulatora (Tab), powrót do poprzedniego pola za pomocą kombinacji Shift+Tab.


DANE PODSTAWOWE

Nazwa biblioteki - PROSZĘ ZAWSZE WYPEŁNIĆ TO POLE

Jeśli zbiory muzyczne są wyodrębnione, proszę podać nazwę oddziału


Adres korespondencyjny

Telefon, fax

E-mail

Adres strony WWW

 


 

INFORMACJE O UDOSTĘPNIANIU

Dni i godziny otwarcia


Tryb udostępniania
(powszechna / ograniczona dostępność, możliwość
wypożyczenia, udostępnianie prezencyjne itp.)

Możliwości reprograficzne

 ILOŚCIOWA INFORMACJA O ZBIORACH

Druki muzyczne (nuty)

Rękopisy muzyczne

Inne dokumenty muzyczne (archiwalia kompozytorskie, DŻS itp.)

Książki o tematyce muzycznej

Czasopisma muzyczne

Płyty kompaktowe

Płyty analogowe

Inne nagrania (taśmy, kasety)

Publikacje multimedialne (DVD, CD-ROM, VHS itp.)

Dostęp do specjalistycznych baz danych (RISM, RILM itp.)

Ogólna, opisowa charakterystyka zbiorów
(historia, ciekawsze kolekcje, regionalia itp.)

 


 

KATALOGI

Katalogi kartkowe

Katalogi elektroniczne (także informacja o używanym systemie)

Adres WWW katalogu online

 

 


 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, DOKUMENTACYJNA,
WYSTAWOWA, POPULARYZATORSKA itp.

Krótka charaktersytyka działalności

Publikacje własne biblioteki dot. zbiorów muzycznych
oraz działalności

Inne publikacje dotyczące zbiorów lub powstałe w oparciu o nie

 


 

Telefon oraz e-mail kontaktowy w razie pytań dot. ankiety

 


 


 
 

aktualizacja: 08.09.2018