Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 

XIV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych „Muzyczne skarby bibliotek – proweniencja, problematyka, promocja”

VII Ogólnopolska Konferencja Fonotek
„Archiwizacja – ratunek dla zabytków fonograficznych”

 
     
 
20-22 listopada 2017 roku
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 
 
 
 

Zapraszamy do udziału w XIV Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych oraz VII Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek, które odbędą się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniach 20-22 listopada 2017 roku.

Organizatorami Konferencji są Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP - Polska Grupa Narodowa IAML oraz Sekcja Fonotek SBP.

 
     
  Program  
 

Na program Konferencji złożą się sesje naukowe poszczególnych Sekcji. Obrady uświetni koncert oraz okolicznościowa wystawa. W pierwszym dniu Konferencji odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, w ramach którego zostanie podsumowana działalność obu Sekcji oraz odbędą się wybory nowych Zarządów.

 
  Program Konferencji »  
     
  Warunki uczestnictwa  
 

Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w Regulaminie »

 
  Zgłoszenia udziału w Konferencji należy przesłać na Karcie zgłoszenia w terminie do 20 października 2017 r.  
  Karta zgłoszenia [doc]  
   

 

 
  Zakwaterowanie  
  Uczestnicy dokonują rezerwacji noclegu we własnym zakresie.  
 

Hotele 3-gwiazdkowe:

 
     
 

Hotele 2-gwiazdkowe:

 
     
 

Hotele 1-gwiazdkowe (hostele)

 
     
     
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

 
     
  Magdalena Wiącek
p.o. Dyrektora Biblioteki Głównej
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

dr Katarzyna Janczewska-Sołomko
Przewodnicząca Sekcji Fonotek SBP

Stanisław Hrabia
Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP
– Polskiej Grupy Narodowej IAML

 
     
 
 
     
     

aktualizacja: 28.12.2023