Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 

XIV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych „Muzyczne skarby bibliotek – proweniencja, problematyka, promocja”

VII Ogólnopolska Konferencja Fonotek
„Archiwizacja – ratunek dla zabytków fonograficznych”

 
     
 

20-22 listopada 2017 roku
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 
     
 
Program
 
     
  (powrót do strony głównej Konferencji)  
     
 

20 listopada 2017, poniedziałek

Sala Kameralna (budynek A, I piętro)

9.00-10.00 Rejestracja uczestników

10.00 Uroczyste otwarcie Konferencji

10.30-12.00 I Sesja Bibliotek Muzycznych

Prowadzenie: dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Kraków)

Aleksandra Górka, Magdalena Borowiec (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych): Wyspa Skarbów czy Puszka Pandory? O kolekcji muzyki teatralnej i filmowej w Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (referat)

Ludmiła Sawicka (Wrocław): Życie muzyczne Ząbkowic Śląskich na podstawie zachowanych ksiąg liturgicznych i rękopisów muzycznych przechowywanych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz w ząbkowickich kościołach (referat)

Katarzyna Kraska (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Dział Zbiorów Audiowizualnych): Komendancie nasz!, czyli Józef Piłsudski w utworach muzycznych z okazji 150-tej rocznicy urodzin (referat)

12.00-12.15 Przerwa kawowa

 

12.15-13.45 II Sesja Bibliotek Muzycznych

Prowadzenie: Iwona Bias (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

Ewa Hauptman-Fischer (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych): O odkrywaniu studenckich pasji – praktyki w bibliotece jako uzupełnienie oferty dydaktycznej uczelni (referat)

Hanna Nizińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Wydziału Historycznego, Sekcja Muzykologii, Poznań): Między tradycją a przyszłością – warsztat informacyjny bibliotekarza muzycznego w erze cyfrowej (referat)

Agnieszka Kubiak (PAN Biblioteka Gdańska, Pracownia Muzykologiczna): Nie tylko czytelnia – popularyzacja zbiorów muzycznych na przykładzie muzykaliów z PAN Biblioteki Gdańskiej (referat)

13.45-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-18.00 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Bibliotek Muzycznych i Sekcji Fonotek SBP

18.15 Kolacja

 

21 listopada 2017, wtorek

Sala Kameralna (budynek A, I piętro)

9.00 Wprowadzenie do Sesji Fonotek – dr Katarzyna Janczewska-Sołomko, Przewodnicząca Sekcji Fonotek SBP

9.15-11.00 I Sesja Fonotek
Prowadzenie: dr Jacek Jackowski (Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN, Warszawa)

Stefan Kruczkowski (Archiwum Polskiego Radia S.A., Warszawa): Podstawowe zasady oraz realne i perspektywiczne sposoby wieczystego przechowywania i konserwacji różnych rodzajów nośników dźwięku fonogramów archiwalnych (komunikat)

Ireneusz Janik (Fonoteka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi): Przypadek Gustawa Mahlera. Problem transkrypcji cyfrowych płyt 78 rpm (referat)

Paweł Nodzak (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku): Ocalić od zapomnienia – digitalizacja taśm magnetycznych ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – etap I (komunikat)

dr Jacek Jackowski (Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN, Warszawa): Projekt „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne”. Podsumowanie trzech etapów projektu (komunikat)

11.00-11.30 Przerwa kawowa

 

11.30-12.30 II Sesja Fonotek
Prowadzenie:
Małgorzata Witowska (Biblioteka Śląska, Katowice)

Maria Wróblewska (Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych, Warszawa): Bibliografia fonografii polskiej – stan obecny i dalsze prace (komunikat)

Michał Pieńkowski (Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Warszawa): Międzynarodowe projekty dyskograficzne. O działalności Gesellschaft für Historische Tonträger (komunikat)

Jakub M. Łubocki (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego): Rejestracja bibliograficzna polskich dokumentów dźwiękowych. Stan obecny i propozycja modelu (komunikat)

12.30-13.00 Przerwa kawowa

 

13.00-15.00 III Sesja Fonotek
Prowadzenie: Maria Wróblewska (Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych, Warszawa)

Magdalena Kosałka (Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych, Warszawa): Pocztówki dźwiękowe i ich katalogowanie z zastosowaniem deskryptorów BN (referat)

Sławomir Dolata (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Dział Muzyczny): Kolekcja Adama Mańczaka w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego (referat)

dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Zakład Metodologii i Historii Muzyki XIX i XX wieku, Kraków): Zabytki dźwiękowe ze zbiorów Muzeum UJ. Stan zachowania i perspektywy badawcze (referat)

15.00-16.30 Przerwa obiadowa

 

16.30-18.15 IV Sesja Fonotek
Prowadzenie: dr Katarzyna Janczewska-Sołomko

Monika Wiciarz (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Biblioteka – Fonoteka – Fototeka, Warszawa): Kolekcja dźwiękowa Tadeusza Strugały w zbiorach Fonoteki NIFC (komunikat)

Michał Pieńkowski (Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny, Warszawa): Przedwojenna fonografia w służbie edukacji (referat)

Liliana Bether (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Wydziału Historycznego, Sekcja Muzykologii, Poznań) Black-music – początki nagrań muzyki afroamerykańskiej (referat)

Dyskusja i podsumowanie Sesji Fonotek

19.00 Koncert

Kolacja

 

22 listopada 2017, środa

Sala Kameralna (budynek A, I piętro)

9.00-10.45 III Sesja Bibliotek Muzycznych

Prowadzenie: Ewa Hauptman-Fischer (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych)

Małgorzata Mazikiewicz (Książnica Pomorska, Szczecin): Archiwum Mikołaja Dudarenki w zbiorach Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (referat)

Małgorzata Witowska (Biblioteka Śląska, Katowice): Spuścizna Bogumiła Pasternaka w zbiorach Biblioteki Śląskiej (referat)

Magdalena Wiącek (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu): Rękopisy Włodzimierza Ormickiego w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (komunikat)

Mirosław Osowski (Biblioteka Uniwersytecka, Oddział Zbiorów Muzycznych, Wrocław): Wileńska kolekcja muzyczna Michała Telmaszewskiego, w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (komunikat)

10.45-11.00 Przerwa kawowa

 

11.00-12.45 IV Sesja Bibliotek Muzycznych

Prowadzenie: Magdalena Wiącek (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)

Marta Walkusz (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku): Muzyczna literatura pedagogiczna wydana w Warszawie w latach 1885-1917 przechowywana w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Proweniencja i charakterystyka kolekcji (referat)

Hanna Bias (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach): Proces identyfikacji i opracowania fotografii ze zbioru Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej – refleksje i spostrzeżenia (referat)

Anna Michalska ( Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku): Rękopisy Feliksa Rybickiego w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (referat)

12.45-13.15 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

 
     
  Program PDF

 

 
  Zob. Regulamin (warunki uczestnictwa)  
 
 
     
     

aktualizacja: 08.09.2018